Uverejnené Vložiť komentár

NAPLNENÝ! kurz: hlinené omietky, Modul 1 – Od suroviny po hlinenú zmes

“Detaily udalosti

ČAS: 7.5.2021 (Piatok) 9:00 – 9.5.2021 (Nedeľa) 14:00

MIESTO: Ekocentrum ArTUR ,Hrubý Šúr 237

Ak máte záujem, a kurz je už naplnený, napíšte nám mail: ozartur@gmail.com

Pozývame začiatočníkov aj skúsených na akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, uznaný Európskymi partnermi.

PRIHLÁŠKA

Lektor: Stanislav Prorok

Obsah kurzu : Vlastnosti a skúšky hliny, príprava zmesí pre nabíjanicu, omietky a hlinu. Úvod k hlineným omietkam, Vnútorné prostredie, Omietkové zmesi, Udržateľné stavebníctvo.

Cena: 180 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky)

Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237

Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov.

Učebné osnovy modulu M1 –  26 hod:

Úvod k hlineným omietkam:

 • Hlinené stavanie v súvislosti s kultúrnym dedičstvom a náboženstvom.
 • Tradičné hlinené stavby v Európe.

Vnútorné prostredie

 • Ílové materiály – hlina ako stavebný materiál: terminológia, íl a plnivo, testovanie hliny, materiály hlineného staviteľstva a produkty, príklady použitia hliny v stavbách.
 • Pohlcovanie vlhkosti hlinou – porovnanie s bežne používanými materiálmi, stavebné vlastnosti hlinených omietok, špecifické vlastnosti hliny ako stavebného materiálu. Tepelné, biologické, ekologické a iné vlastnosti.
 • Pohlcovanie vlhkosti omietkou – porovnanie vlastností hlinených omietok s inými omietkami.
 • Základné znalosti o stavebnej biológii, ekologickom a regionálnom stavaní.

Vlastnosti hliny

 • Zložky a konzistencia hliny- hlavné zložky hliny, vlhkostné stavy hliny, rozdielne správanie sa ílu (reakčná doba) pôvod a základné zložky zeminy: íly, prach, piesky, štrky, kamene. Typy zeminy definované podľa pomeru jej zložiek: štrkovitá zemina – piesčitá zemina – prachovitá zemina – ílovitá zemina. Konzistencia: 4 základné stavy: suchá – vlhká – plastická – tekutá
 • Základné vlastnosti: tvárnosť, súdržnosť, pevnosť, farebnosť
 • Hlavné testy na identifikáciu typu miestnej hliny – ručné skúšky: skúška zrakom a hmatom, čuchom, umývaním rúk, koláčová, cigárová skúška, skúška s guľou.
 • Hlavné metódy využitia hliny ako stavebného materiálu – hlinárske stavebné technológie: hĺbenie, hlina ako plnivo, vyrývané bloky, lisovaná hlina, ubíjaná, nakladaná, modelovaná, tvarovaná, extrudovaná hlina, hlinená mazanica, hlinená malta, liata hlina, ľahčená hlina
 • Slovník pojmov: textúra, štruktúra, skelet, plasticita, hlina, štrk (plnivo), íl

Omietkové zmesi

 • Zloženie hlinených mált, zmeny zloženia, pridanie piesku a vlákien, úloha ílu, vlhkostné stavy, hrúbka vrstvy, druh objednávky, veľkosť zŕn s ohľadom na hrúbku vrstvy omietky
 • Zlepšovanie vlastností. Modifikácia: zhutňovanie, úprava štruktúry, vystuženie vláknami. Stabilizácia: spojenie častíc, zaistenie vodovzdornosti. Kryštalizácia: vypálenie.
 • Skúšky zmesí – pomery miešania: rôzne pomery zložiek a následná zmena vlastností
 • Hrúbky vrstiev a náradie

Udržateľné stavebníctvo

 • Posudzovanie ekologických dopadov a vplyvov v stavebníctve, uvedomenie si všetkých etáp životného cyklu materiálov a stavieb: výroba – distribúcia, užívanie – recyklácia/spracovanie odpadu, integrovanie kultúrnych parametrov (tradície, stavebná kultúra, kontext)
 • Suroviny a materiály: ťažba surovín, doprava, výroba
 • Stavba a prostredie. Stavba: stavebné systémy, stavebné techniky, energetický koncept. Prostredie: miesto, limity, zdroje, kultúra stavania, vzťahy, infraštruktúra
 • Kritériá udržateľného stavania, rôzne hodnotiace systémy pre posúdenie udržateľnosti. Nároky na ťažbu, výrobu, použitie, stavbu, údržbu a recykláciu.
 • Rôzny pôvod hliny: – transformácia, sedimentácia, presuny/migrácia.
 • Porovnanie stavebných technológií. Porovnanie primárnej energie, ľudskej práce a CO2 ekvivalentu.

Forma záverečnej skúšky: Písomný test, praktická skúška: zhotovenie vzoriek hlinených mált, ústna skúška (dialóg) pre zistenie kompetencií. Požadovaný výsledok min. 60% úspešnosť.

Študijné materiály: Literatúra: o.z. ArTUR: učebný materiál Hlinené omietky, CD Hlinené omietky (2010), Gernot Minke: Príručka hlineného stavitelství (2009, vyd. Pagoda), Suske Petr: Hlinené domy novej generácie. Alfa, Bratislava, 1991, Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada Publishing, a.s., Praha 2009,  technické listy výrobcov, odborné texty na internom web-systéme.”

Uverejnené Vložiť komentár

Rozhovor naživo 21.04.2021 o 20:00

“Stream Ľudia v permakultúre so Stanom Prorokom 21.04.2021 o 20:00

V tomto streame sa budeme baviť so Stanom Prorokom o hlinárskom remesle, jeho pohľade na udržateľnosť a lokálnosť materiálov. Dotkneme sa aj témy komunít a dobrovoľnej skromnosti.”

https://www.facebook.com/events/158558896170784/

Uverejnené Vložiť komentár

Hlina ako stavebný materiál – Od Babylonu po panelák.

hlinár-logo

Ďalší Tútorok z ArTURu bude 23.3. 2021 o 19:00 – 20:00.

 
“Prečo je hlina taký obľúbený stavebný materiál v histórii ľudstva po celom svete už niekoľko tisícročí?
Aké sú výhody a nevýhody jej použitia v súčasných obydliach?
Ako zistiť, ktorá hlina je vhodná a aký zvoliť postup pre jednotlivé stavebné technológie?
Na čo si dať pozor?
Na tieto a iné otázky si spolu odpovieme naživo.”
 
Meeting ID: 892 3716 4953
Passcode: artur
Pripojiť sa dá 10 min. pred podujatím. Prednáška je samozrejme zadarmo.
A tu je link na minulú nahrávku o hlinených omietkach s Lubkou Gulašovou: https://youtu.be/7hR-w103GSA
Nachystajte si otázky, teším sa na vás.
Hlinár Stano Prorok

 

tutorok

Uverejnené Vložiť komentár

Ako sme prišli k obalom z bezobalového obchodu

Sypké materiály sú balené do dvojvrstvových papierových vriec. Pri preprave kuriérskymi spoločnosťami sme však narazili na problém možného roztrhnutia papierového obalu a samotné prepravné spoločnosti vyžadovali ešte ďalší obal ideálne  – strečovú fóliu. A tak sme naozaj balili každé vrecko do strečovej fólie vyrobenej z lineárneho polyetylénu. V HLINÁROVIe-shope sa snažíme baliť veci do recyklovaných obalov, v tomto prípade to však nešlo. Hoci strečová fólia je recyklovateľný materiál, nevedeli sme sa zmieriť s tým, že budeme pri balení objednávok používať toľké metre tohoto materiálu. Rozlúsknuť tento problém sa nám však podarilo v spolupráci s bezobalovým obchodom https://bezodpadu.sk/

Tu je výsledok  – omietky a íly v prepravnom vreci. Zrecyklovaný obal použitý pôvodne na prepravu potravín, priedyšný a pevný. Ideálny na ďalší transport objednávok. Ďakujeme obchodu Bezodpadu za to, že žijú tým, čo predávajú a nikdy nevyhodia to, čo sa dá znovu použiť. No, kto už by hľadal obaly v bezobalovom obchode…HLINÁROVIe-shop.

Uverejnené Vložiť komentár

Novinka v e-shope.

Keďže je stále záujem o plastové japonské hladítka a my sa snažíme minimalizovať produkciu plastov z ropy, zohnali sme plastové hladítka vyrobené na báze trstinového cukru. Zvyšok je drevo a kov.Už onedlho budú k dispozícii v našom eshope, len čo ich naskladníme!

Uverejnené Vložiť komentár

Hlinené omietky v Baďane – poďakovanie.

Hlinené omietky - pospolu.

Workshop tradičné hlinené omietky a hlinená podlaha v Baďane 18-20.9.2020

V piatok sa rozbehli práce na bujačke v Baďane, kamenné múry v interiéri už sú schované pod vrstvou tradičnej hlinenej omietky, pripravené na pohľadovú finálnu vrstvu a vápenný náter. Bujačka sa pomaly premieňa na hospodárske múzeum. Popri práci sme stihli aj niekoľko informačných vstupov o čom sú a môžu byť hlinené omietky, o prímesiach a rôznych možnostiach a riešeniach.
V pokojnú nedeľu sme boli navštíviť obecné múzeum v Beluji, ktoré si prešlo podobnou rekonštrukciou a kde nás čakalo pohostenie s ochutnávkou miestnych likérov… Následne sme si spravili prehliadku zachovalých skvostov hontianskej architektúry a zašli sme aj do múzea belujského hrnčiarstva, kde nám Tonko Drímaj porozprával o belujskej hline v podobe keramiky svojím neopakovateľným spôsobom.
Tento workshop bol pre nás silným obrazom ľudskej tvorivej sily a ochoty. Zišli sa tu skvelí ľudia, ktorí vytvorili neopakovateľnú atmosféru pohody a radosti z práce.
Ďakujeme, bolo nám s vami skvelo. Osobitne chcem poďakovať účastníkom workshopu dobrovoľne začlenených v čistiacej rote, ktorá sa bez ohľadu na náročnosť práce pomohla s odstránením hlinených nánosov na podlahe. Bez vašej obety by omietanie bolo veľmi komplikované.
Ďakujeme aj starostke obce Baďan pani Ľubici Kukovej za vytvorenie zázemia a obci Beluj za celkovú podporu.
Uverejnené Vložiť komentár

H.O.N. – Hlinené Omietky Naživo – Cabaj.

Opäť je tu príležitosť vidieť hlinené omietky naživo počas výstavby.

Tentokrát sa jedná o prestavbu starého vidieckeho domu. Najstaršia časť je postavená z nabíjanej hliny, ďalšia časť z hlinenej nepálenej tehly a novšia prístavba z pálenej tehly. V týchto dňoch nanášame jemné hlinené omietky hnedej farby. Niektoré steny sa budú neskôr maľovať vápenným náterom a niektoré ostanú priznané hnedé.

Domček sa nachádza v obci Cabaj – Čápor neďaleko Nitry. Budeme tu ešte zajtra a prípadne aj v piatok doobeda.

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac o hlinených omietkach priamo na tejto stavbe, môžeme si telefonicky alebo mailom dohodnúť čas návštevy. Vieme vám s kolegami remeselníkmi venovať cca 30min. času a odpovedať na vaše otázky.

Kontakt nájdete tu: kontakt

hlinené omietky

 

 

Uverejnené Vložiť komentár

Workshop

Priatelia, tí, ktorí ste sa na workshop do obce Baďan už z kapacitných dôvodov nevošli nezúfajte! Kamaráti z Organiky robia workshop na finálne hlinené omietky v kruhovej slamenej stavbe v Stožku pri Vígľaši. Tu je link na udalosť na FB: https://www.facebook.com/events/2733685090202259

A tu je originál text:

“Príďte si opäť zašpiniť ruky od hliny na našu slamenú kruhovú stavbu do Stožku!
Spolu s odborníkmi zo združenia prírodných staviteľov @organica Vás pozývame ku ďalšej fáze budovania zázemia občianskeho združenia @Dúholie.

Na predchádzajúcich workshopoch sme postavili slamené steny, následne sme ich omietli tromi vrstvami omietky.
Ďalší septembrový víkend nás čaká nanášanie poslednej vnútornej vrstvy hlinených omietok. Omietky budú svetlé, aby vnútro pekne presvetlili, z riečneho piesku a slamovej rezanky.
Ak staviate svoju prírodnú stavbu, alebo sa len rozhodujete či do toho ísť, toto je ideálna príležitosť prísť a vyskúšať si to ?
My aktuálne dokončujeme strechu – čechráme (stále nieje hotovo!!!) konopnú izoláciu, ktorou treba vyplniť konštrukciu na streche a zakryť ju doskami. Viac než polovica už je hotovo, no čechranie nám ide pomalšie než sme čakali.
Práca s hlinou je veľmi obľúbená hlavne u detí, preto neváhajte a vezmite ich so sebou. U nás sa určite zabavia, a sú srdečne vítané.
Strava – bude zabezpečený spoločný obed a večere. Prípadné alergie alebo stravovacie návyky hláste pri prihlásení na telefónnom čísle 0918 977 044.
Ubytovanie – vlastný stan.
Vstupné – dobrovoľné, min. príspevok na stravu 15eur.
Prihlásiť sa môžte u Kiky na t.č. 0918977044.
Každé euro na dokončenie stavby lesného klubu nám pomôže a veríme, že oceníte praktické skúsenosti, ktoré Vám majstri z Organicy odovzdajú. Ak sa nemôžete zúčastniť a chcete nám pomôcť dokončiť stavbu, môžete nás podporiť vpravo na stránke https://www.ludialudom.sk/profil/detail/42637
ĎAKUJEME”

 

Prajem vám príjemný a obohacujúci zážitok.