Uverejnené Vložiť komentár

Novinky z Hlinárovieshopu.

Japonské hladítko nerez, špicaté 240mm x 0,5mm

Stále pre vás rozširujem sortiment japonského náradia. Tentokrát je to až 240mm dlhé hladítko na hlinené alebo vápenné omietky. S hrúbkou plechu 0,5mm je nekompromisné pri naťahovaní hlinených alebo vápenných omietok a štukov tam, kde treba perfektnú rovinu. Konkrétne pri oh-tsu a tadelakte mi nahrádza benátske hladítko.

Japonské hladítko nerez, špicaté 240mm x 0,5mm

Uverejnené Vložiť komentár

DREVO + / 2022 v Hájovni pri Banskej Štiavnici

3. ročník festivalu DREVO + 2022

Kto ešte nemáte na zajtra program, príďte do Banskej Štiavnice. Môžete sa odo mňa veľa dozvedieť o hline ako stavebnom materiáli a vyskúšať si ako sa stavia z ubíjanej hliny. Začínam o 10:00, prezentácia s debatou bude o 17:00 Teším sa na vás osobne..

Uverejnené Vložiť komentár

Objednávky hlinených omietok na rok 2022.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA O HLINENÝCH OMIETKACH!

Keďže v zime je sušenie materiálov na výrobu hlinených omietok prirodzenou cestou (teplo-slnko-vietor) prakticky nemožné, bude v mesiacoch január a február 2022 pozastavená výroba. Rovnako predaj stavebného mletého ílu (okrem bentonitu) musíme pozastaviť už v decembri (kozmetické íly k dispozícii budú). Hlinené omietky a íly bude možné objednať len do vypredania zásob. Keď je pri produkte napísané „Momentálne vypredané“ bude možné si daný tovar objednať až od marca.

Ďakujem za pochopenie a prajem vám pokojnú zimu (nielen pri hlinenej piecke alebo s hlinenými omietkami…)!

Váš Hlinár Stano Prorok aj zo svojou šopou.

 

Uverejnené Vložiť komentár

Tútorky – prezentácie odborníkov z oblasti prírodného staviteľstva.

Tútorky – archív prezentácií.

Ak ste nestihli hodinové tútorkové prezentácie naživo, nevadí. Tu ich nájdete pekne pokope s odkazmi na pozretie zo záznamu.

Nech sa páči.

 

 1. Zuzana KIerulfová (Createrra): Stavba slameného takmer ostrovného rod. domu (v BA)
 2. Marián Ontkóc (architekt): Len slama a pasívne domy nestačia
 3. Vladimír Gajdoš (Piecka):  Aké sú možnosti vykurovania drevom? Ako správne vybrať pec / sporák / krb ?
 4. Marek Rabík (Bývame zdravo):  Rekonštrukcia domu s prírodnými materiálmi
 5. Veronika Kotradyová (BCD Lab): Prírodný interiér s ohľadom na človeka a prostredie, zásady a ukážky realizácií
 6. Silvia Gajdošová (Pro monumenta): Citlivá rekonštrukcia hlineného domu do lepšieho štandardu
 7. Marek Rabík (Bývame zdravo): Pasívny slamený dom – priebeh výstavby
 8. Bjorn Kierulf (Createrra): Systemový dom zo slamených panelov EcoCocon
 9. Ľubica Gulašová (Arterre):  Realizácia interiéru s hlinenými omietkami
 10. Stano Prorok (Hlinár):  Od Babylonu po panelák
 11. Roman Miškov (Bioline): Krása hliny – rôzne hlinené techniky
 12. Marek Rabík (Bývame zdravo): Prírodný mobilný dom a Tiny House
 13. Boris Hochel (architekt): Skúsenosti zo stavieb so slamenými balmi
 14. Jozef Michalík (Letokruh): Kde bolo tam bolo- bol raz jeden slamák
 15. Martin PapežVI. (Hlína pro dům): Hlína v moderních novostavbách

Môžete si samozrejme pozrieť aj iné videá z kanálu Artur: ArTUR – udržateľná architektúra

Prajem vám pokojný deň.

Uverejnené komentáre 2

NAPLNENÝ! kurz: hlinené omietky, Modul 1 – Od suroviny po hlinenú zmes

„Detaily udalosti

ČAS: 7.5.2021 (Piatok) 9:00 – 9.5.2021 (Nedeľa) 14:00

MIESTO: Ekocentrum ArTUR ,Hrubý Šúr 237

Ak máte záujem, a kurz je už naplnený, napíšte nám mail: ozartur@gmail.com

Pozývame začiatočníkov aj skúsených na akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, uznaný Európskymi partnermi.

PRIHLÁŠKA

Lektor: Stanislav Prorok

Obsah kurzu : Vlastnosti a skúšky hliny, príprava zmesí pre nabíjanicu, omietky a hlinu. Úvod k hlineným omietkam, Vnútorné prostredie, Omietkové zmesi, Udržateľné stavebníctvo.

Cena: 180 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky)

Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237

Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov.

Učebné osnovy modulu M1 –  26 hod:

Úvod k hlineným omietkam:

 • Hlinené stavanie v súvislosti s kultúrnym dedičstvom a náboženstvom.
 • Tradičné hlinené stavby v Európe.

Vnútorné prostredie

 • Ílové materiály – hlina ako stavebný materiál: terminológia, íl a plnivo, testovanie hliny, materiály hlineného staviteľstva a produkty, príklady použitia hliny v stavbách.
 • Pohlcovanie vlhkosti hlinou – porovnanie s bežne používanými materiálmi, stavebné vlastnosti hlinených omietok, špecifické vlastnosti hliny ako stavebného materiálu. Tepelné, biologické, ekologické a iné vlastnosti.
 • Pohlcovanie vlhkosti omietkou – porovnanie vlastností hlinených omietok s inými omietkami.
 • Základné znalosti o stavebnej biológii, ekologickom a regionálnom stavaní.

Vlastnosti hliny

 • Zložky a konzistencia hliny- hlavné zložky hliny, vlhkostné stavy hliny, rozdielne správanie sa ílu (reakčná doba) pôvod a základné zložky zeminy: íly, prach, piesky, štrky, kamene. Typy zeminy definované podľa pomeru jej zložiek: štrkovitá zemina – piesčitá zemina – prachovitá zemina – ílovitá zemina. Konzistencia: 4 základné stavy: suchá – vlhká – plastická – tekutá
 • Základné vlastnosti: tvárnosť, súdržnosť, pevnosť, farebnosť
 • Hlavné testy na identifikáciu typu miestnej hliny – ručné skúšky: skúška zrakom a hmatom, čuchom, umývaním rúk, koláčová, cigárová skúška, skúška s guľou.
 • Hlavné metódy využitia hliny ako stavebného materiálu – hlinárske stavebné technológie: hĺbenie, hlina ako plnivo, vyrývané bloky, lisovaná hlina, ubíjaná, nakladaná, modelovaná, tvarovaná, extrudovaná hlina, hlinená mazanica, hlinená malta, liata hlina, ľahčená hlina
 • Slovník pojmov: textúra, štruktúra, skelet, plasticita, hlina, štrk (plnivo), íl

Omietkové zmesi

 • Zloženie hlinených mált, zmeny zloženia, pridanie piesku a vlákien, úloha ílu, vlhkostné stavy, hrúbka vrstvy, druh objednávky, veľkosť zŕn s ohľadom na hrúbku vrstvy omietky
 • Zlepšovanie vlastností. Modifikácia: zhutňovanie, úprava štruktúry, vystuženie vláknami. Stabilizácia: spojenie častíc, zaistenie vodovzdornosti. Kryštalizácia: vypálenie.
 • Skúšky zmesí – pomery miešania: rôzne pomery zložiek a následná zmena vlastností
 • Hrúbky vrstiev a náradie

Udržateľné stavebníctvo

 • Posudzovanie ekologických dopadov a vplyvov v stavebníctve, uvedomenie si všetkých etáp životného cyklu materiálov a stavieb: výroba – distribúcia, užívanie – recyklácia/spracovanie odpadu, integrovanie kultúrnych parametrov (tradície, stavebná kultúra, kontext)
 • Suroviny a materiály: ťažba surovín, doprava, výroba
 • Stavba a prostredie. Stavba: stavebné systémy, stavebné techniky, energetický koncept. Prostredie: miesto, limity, zdroje, kultúra stavania, vzťahy, infraštruktúra
 • Kritériá udržateľného stavania, rôzne hodnotiace systémy pre posúdenie udržateľnosti. Nároky na ťažbu, výrobu, použitie, stavbu, údržbu a recykláciu.
 • Rôzny pôvod hliny: – transformácia, sedimentácia, presuny/migrácia.
 • Porovnanie stavebných technológií. Porovnanie primárnej energie, ľudskej práce a CO2 ekvivalentu.

Forma záverečnej skúšky: Písomný test, praktická skúška: zhotovenie vzoriek hlinených mált, ústna skúška (dialóg) pre zistenie kompetencií. Požadovaný výsledok min. 60% úspešnosť.

Študijné materiály: Literatúra: o.z. ArTUR: učebný materiál Hlinené omietky, CD Hlinené omietky (2010), Gernot Minke: Príručka hlineného stavitelství (2009, vyd. Pagoda), Suske Petr: Hlinené domy novej generácie. Alfa, Bratislava, 1991, Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada Publishing, a.s., Praha 2009,  technické listy výrobcov, odborné texty na internom web-systéme.“

Uverejnené Vložiť komentár

Rozhovor naživo 21.04.2021 o 20:00

„Stream Ľudia v permakultúre so Stanom Prorokom 21.04.2021 o 20:00

V tomto streame sa budeme baviť so Stanom Prorokom o hlinárskom remesle, jeho pohľade na udržateľnosť a lokálnosť materiálov. Dotkneme sa aj témy komunít a dobrovoľnej skromnosti.“

https://www.facebook.com/events/158558896170784/