Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V e-shope hlinar.sk považujeme všetky osobné údaje kupujúceho za dôverné. Osobné údaje kupujúceho budú použité k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a nebudú nijak zverejnené, poskytnuté tretím osobám, či iným spôsobom zneužité, s výnimkou situácií súvisiacich s dodávaním tovaru či platobným stykom, týkajúcich sa objednaného tovaru.

Kupujúci dáva svojou registráciou alebo odoslaním objednávky v e-shope hlinar.sk súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov a údajov o nákupoch. S týmito údajmi sa bude zaobchádzať výhradne podľa príslušného platného zákona.