Uverejnené Vložiť komentár

Hlinené podlahy a štuky – TERRA LUSTRO úvod

Výroba vzoriek hlinených podláh a vodeodolných hlinených štukov v Beluji z dielne HPS – Hlinár Prorok Stano, či HLINÁR Pod Sitnom, ako chcete. Precízne vyhladený hlinený povrch napenetrovaný olejom a napustený prírodným olejom s voskom dokáže bez problémov odolať vode prakticky navždy. Tým, že suchá hlina vsiakne olej, ktorý v nej vytvrdne sa stane hydrofóbnou. Olej a voda sú odvekí nepriatelia… Takýto povrch hlinenej omietky či štuku je však oproti neošetrenej hlinenej omietke difúzne takmer uzavretý. Treba preto dôkladne zvážiť kde ju použijeme. Viac si môžete pozrieť tu :https://hlinar.sk/sk/hlinene-materialy/hlinena-podlaha/
Have a peaceful day.

Hlinená podlaha
Uverejnené Vložiť komentár

Novinky z Hlinárovieshopu.

Japonské hladítko nerez, špicaté 240mm x 0,5mm

Stále pre vás rozširujem sortiment japonského náradia. Tentokrát je to až 240mm dlhé hladítko na hlinené alebo vápenné omietky. S hrúbkou plechu 0,5mm je nekompromisné pri naťahovaní hlinených alebo vápenných omietok a štukov tam, kde treba perfektnú rovinu. Konkrétne pri oh-tsu a tadelakte mi nahrádza benátske hladítko.

Japonské hladítko nerez, špicaté 240mm x 0,5mm

Uverejnené Vložiť komentár

Objednávky hlinených omietok na rok 2022.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA O HLINENÝCH OMIETKACH!

Keďže v zime je sušenie materiálov na výrobu hlinených omietok prirodzenou cestou (teplo-slnko-vietor) prakticky nemožné, bude v mesiacoch január a február 2022 pozastavená výroba. Rovnako predaj stavebného mletého ílu (okrem bentonitu) musíme pozastaviť už v decembri (kozmetické íly k dispozícii budú). Clay plasters a íly bude možné objednať len do vypredania zásob. Keď je pri produkte napísané „Momentálne vypredané“ bude možné si daný tovar objednať až od marca.

Ďakujem za pochopenie a prajem vám pokojnú zimu (nielen pri hlinenej piecke alebo s hlinenými omietkami…)!

Váš Hlinár Stano Prorok aj zo svojou šopou.

 

Uverejnené Vložiť komentár

Tútorky – prezentácie odborníkov z oblasti prírodného staviteľstva.

Tútorky – archív prezentácií.

Ak ste nestihli hodinové tútorkové prezentácie naživo, nevadí. Tu ich nájdete pekne pokope s odkazmi na pozretie zo záznamu.

Nech sa páči.

 

 1. Zuzana KIerulfová (Createrra): Stavba slameného takmer ostrovného rod. domu (v BA)
 2. Marián Ontkóc (architekt): Len slama a pasívne domy nestačia
 3. Vladimír Gajdoš (Piecka):  Aké sú možnosti vykurovania drevom? Ako správne vybrať pec / sporák / krb ?
 4. Marek Rabík (Bývame zdravo):  Rekonštrukcia domu s prírodnými materiálmi
 5. Veronika Kotradyová (BCD Lab): Prírodný interiér s ohľadom na človeka a prostredie, zásady a ukážky realizácií
 6. Silvia Gajdošová (Pro monumenta): Citlivá rekonštrukcia hlineného domu do lepšieho štandardu
 7. Marek Rabík (Bývame zdravo): Pasívny slamený dom – priebeh výstavby
 8. Bjorn Kierulf (Createrra): Systemový dom zo slamených panelov EcoCocon
 9. Ľubica Gulašová (Arterre):  Realizácia interiéru s hlinenými omietkami
 10. Stano Prorok (Hlinár):  Od Babylonu po panelák
 11. Roman Miškov (Bioline): Krása hliny – rôzne hlinené techniky
 12. Marek Rabík (Bývame zdravo): Prírodný mobilný dom a Tiny House
 13. Boris Hochel (architekt): Skúsenosti zo stavieb so slamenými balmi
 14. Jozef Michalík (Letokruh): Kde bolo tam bolo- bol raz jeden slamák
 15. Martin PapežVI. (Hlína pro dům): Hlína v moderních novostavbách

Môžete si samozrejme pozrieť aj iné videá z kanálu Artur: ArTUR – udržateľná architektúra

Have a peaceful day.

Uverejnené Počet komentárov: 2

NAPLNENÝ! kurz: hlinené omietky, Modul 1 – Od suroviny po hlinenú zmes

„Detaily udalosti

ČAS: 7.5.2021 (Piatok) 9:00 – 9.5.2021 (Nedeľa) 14:00

MIESTO: Ekocentrum ArTUR ,Hrubý Šúr 237

Ak máte záujem, a kurz je už naplnený, napíšte nám mail: ozartur@gmail.com

Pozývame začiatočníkov aj skúsených na akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, uznaný Európskymi partnermi.

PRIHLÁŠKA

Lektor: Stanislav Prorok

Obsah kurzu : Vlastnosti a skúšky hliny, príprava zmesí pre nabíjanicu, omietky a hlinu. Úvod k hlineným omietkam, Vnútorné prostredie, Omietkové zmesi, Udržateľné stavebníctvo.

Cena: 180 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky)

Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237

Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov.

Učebné osnovy modulu M1 –  26 hod:

Úvod k hlineným omietkam:

 • Hlinené stavanie v súvislosti s kultúrnym dedičstvom a náboženstvom.
 • Tradičné hlinené stavby v Európe.

Vnútorné prostredie

 • Ílové materiály – hlina ako stavebný materiál: terminológia, íl a plnivo, testovanie hliny, materiály hlineného staviteľstva a produkty, príklady použitia hliny v stavbách.
 • Pohlcovanie vlhkosti hlinou – porovnanie s bežne používanými materiálmi, stavebné vlastnosti hlinených omietok, špecifické vlastnosti hliny ako stavebného materiálu. Tepelné, biologické, ekologické a iné vlastnosti.
 • Pohlcovanie vlhkosti omietkou – porovnanie vlastností hlinených omietok s inými omietkami.
 • Základné znalosti o stavebnej biológii, ekologickom a regionálnom stavaní.

Vlastnosti hliny

 • Zložky a konzistencia hliny- hlavné zložky hliny, vlhkostné stavy hliny, rozdielne správanie sa ílu (reakčná doba) pôvod a základné zložky zeminy: íly, prach, piesky, štrky, kamene. Typy zeminy definované podľa pomeru jej zložiek: štrkovitá zemina – piesčitá zemina – prachovitá zemina – ílovitá zemina. Konzistencia: 4 základné stavy: suchá – vlhká – plastická – tekutá
 • Základné vlastnosti: tvárnosť, súdržnosť, pevnosť, farebnosť
 • Hlavné testy na identifikáciu typu miestnej hliny – ručné skúšky: skúška zrakom a hmatom, čuchom, umývaním rúk, koláčová, cigárová skúška, skúška s guľou.
 • Hlavné metódy využitia hliny ako stavebného materiálu – hlinárske stavebné technológie: hĺbenie, hlina ako plnivo, vyrývané bloky, lisovaná hlina, ubíjaná, nakladaná, modelovaná, tvarovaná, extrudovaná hlina, hlinená mazanica, hlinená malta, liata hlina, ľahčená hlina
 • Slovník pojmov: textúra, štruktúra, skelet, plasticita, hlina, štrk (plnivo), íl

Omietkové zmesi

 • Zloženie hlinených mált, zmeny zloženia, pridanie piesku a vlákien, úloha ílu, vlhkostné stavy, hrúbka vrstvy, druh objednávky, veľkosť zŕn s ohľadom na hrúbku vrstvy omietky
 • Zlepšovanie vlastností. Modifikácia: zhutňovanie, úprava štruktúry, vystuženie vláknami. Stabilizácia: spojenie častíc, zaistenie vodovzdornosti. Kryštalizácia: vypálenie.
 • Skúšky zmesí – pomery miešania: rôzne pomery zložiek a následná zmena vlastností
 • Hrúbky vrstiev a náradie

Udržateľné stavebníctvo

 • Posudzovanie ekologických dopadov a vplyvov v stavebníctve, uvedomenie si všetkých etáp životného cyklu materiálov a stavieb: výroba – distribúcia, užívanie – recyklácia/spracovanie odpadu, integrovanie kultúrnych parametrov (tradície, stavebná kultúra, kontext)
 • Suroviny a materiály: ťažba surovín, doprava, výroba
 • Stavba a prostredie. Stavba: stavebné systémy, stavebné techniky, energetický koncept. Prostredie: miesto, limity, zdroje, kultúra stavania, vzťahy, infraštruktúra
 • Kritériá udržateľného stavania, rôzne hodnotiace systémy pre posúdenie udržateľnosti. Nároky na ťažbu, výrobu, použitie, stavbu, údržbu a recykláciu.
 • Rôzny pôvod hliny: – transformácia, sedimentácia, presuny/migrácia.
 • Porovnanie stavebných technológií. Porovnanie primárnej energie, ľudskej práce a CO2 ekvivalentu.

Forma záverečnej skúšky: Písomný test, praktická skúška: zhotovenie vzoriek hlinených mált, ústna skúška (dialóg) pre zistenie kompetencií. Požadovaný výsledok min. 60% úspešnosť.

Študijné materiály: Literatúra: o.z. ArTUR: učebný materiál Hlinené omietky, CD Hlinené omietky (2010), Gernot Minke: Príručka hlineného stavitelství (2009, vyd. Pagoda), Suske Petr: Hlinené domy novej generácie. Alfa, Bratislava, 1991, Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada Publishing, a.s., Praha 2009,  technické listy výrobcov, odborné texty na internom web-systéme.“